Речник на Патриарх Евтимий
слѣдъ  
слѣдъ м (8) Следа. Аще ѹбо къ же по ст(ь)ствѹ благомѹ надежда дѹшѹ водть. свѣтьль наꙁнаменаваеть памет слѣдь I Никод 217.23 въ слѣдъ След; по следите на някого. ѡт нх, шед о та̆, въстръже сланѹтка доволно  радостнѣ теаше въ слѣд дрѹгѡвⸯ ЙР 14.1 Велкы же въ цр͠ехь  бжⷭтвнѣшї кѡнстантінь въ слѣдь его погнавь Конст 426v.9 „Прведѫт сѧ – рекь – царю дѣвы въ слѣд єѫ  скрънѧѧ єѫ прведѫт сѧ Мих 171.7 Същото съчетание и в ЙР 13.21 Мих 171.11 МИнд.1-2 348.32. ходт въ слѣдъ Вж. МИнд.1-2 349.1.