Речник на Патриарх Евтимий
славослове  
славослове -ꙗ ср (15) Славословие. ть бо тебѣ ѡт бога дарова сѧ на славословїе божїе  хвалѫ, ты же того на праꙁнѡсловїа обратль ес Филот 88.20 пѣнїа же  славословїа  м͠лтвы въ д͠нь неⷣлны творт въсе въꙁдвже л͠кы Конст 435v.7 прост стоеще въ молтвахь, благодаренїа  славословїа въсеслномѹ въꙁслаемь богѹ Кипр 230.21. Същото значение и в ЙР 21.16 ИМ 172r.48 Филот 98.25 Конст 424r.17 424r.25 439r.7 Мих 170.5 ЙП 198.10 199.26 СЙЗ 361.3 ЛОглаш 379.12 Яков 332.28.