Речник на Патриарх Евтимий
сръ  
сръ -ꙑ прил (6) Сиротен. Съхран сыны ꙋмершх срых, ѡте, едное пеалных ꙋтѣшенїе МЕ1-3 340.4 ср Като същ. м. мн. Осиротелите, сираците. такожⷣе же  ѹбѡгымь мѹжемь.  срымь •  дѣтемь •  вдовцамь поⷣбнѣ Конст 436r.26 Срыхь ꙁастѹпнка. пеалныⷯ ѹтѣштелꙗ. вдовцамь кръмтелꙗ Конст 438v.14 Раду̆ се, срымь прѣдстателнце Теоф 264.4 Същата употреба и в ЙП 201.18 Теоф 258.10.