Речник на Патриарх Евтимий
прсно  
прсно нареч (145) (За)винаги, постоянно. Сце ѹбо бѣше ꙗкоже дрѣво, по Дав()дѹ насажденное пр схѡдщх вѡд, стотѫ по прѣмногѹ хранѧ  къ вышнемꙋ прсно въꙁраѫ блаженствꙋ Филот 80.18 Сїа бож(ь)ствны̆ нашь свещенносъвръштель въ тр ѡтлѹ тронаа ѹкрашенїа,  пръвое ѹбо рее, єже о боѕѣ сѹщее прсно  вънмателное I Никод 207.29 Подобаетꙿ же въсакомꙋ мнхѹ. пꙋстынное ꙁволвшомѹ прѣбыванїе. своа съгрѣшенїа прѣд собою прсно мѣт  тъщат се съ вьсацѣмь опасствѡм цр(ъ)кѡвные хрант ѹставы Кипр 232.17. Същото значение и в Петк 82v.28 ИМ 168r.8 172v.20 175r.3 Филот 80.23 84.7 87.1 89.4 91.21 97.30 98.7 99.24 Нед 607r.15 607v.41 608r.13 608v.7 611v.13 Мих 177.14 180.16 ЙП 202.30 I Никод 217.33 219.2 219.34 Теоф 261.10 262.24 265.6 268.10 271.21 272.17 ЛЙЗ 284.14 284.20 285.2 285.5 285.21 288.22 289.12 289.23 291.19 292.6 292.20 293.8 304.23 305.28 СЙЗ 357.14 357.17 358.32 359.18 360.5 360.17 360.21 361.13 362.22 363.15 364.7 365.8 366.18 367.5 370.22 371.27 372.11 373.12 373.26 373.30 СВВ 390.15 391.10 391.20 392.22 393.9 393.25 394.8 400.6 400.19 401.22 402.7 402.12 ЛОглаш 374.17 375.30 376.26 378.9 385.26 387.12 387.24 388.30 389.12 389.21 Яков 307.15 308.24 310.29 309.26 311.9 312.4 312.30 313.24 314.19 315.5 315.30 316.19 317.21 318.8 318.24 319.25 320.28 327.32 329.24 332.5 332.18 332.25 332.29 333.9 333.18 334.7 МЕ1-3 337.21 339.9 340.22 МЕп 343.18 МБлаг 345.26 МИнд.1-2 347.30 348.5 350.14 МС 352.10 МЦ 354.7.