Речник на Патриарх Евтимий
потъщат сѧ  
потъщат сѧ -потъщѫ сѧ -потъщш сѧ св (14) 1. Побързам, вдигна се, устремя се. сам же, потъщавь сѧ спѣшнѣ въ сво царьскы прїде градъ  цръкѡвь наѧⷮт ꙁдат въ мѧ свѧтаго въ прѣславнѣмь градѣ трапеꙁц ЙР 24.19 Ꙗко ѹбѡ неьствѹѫщаго царѣ къ благомѹ нкакоже прѣклонна раꙁѹмѣ, въ скорѣ въ своѫ потъща сѧ отт цр(ъ)ковь ЙП 195.22 2. Постарая се, потрудя се, проявя усърдие. Ꙗже бѡ же прѣжⷣе наⷭ ѻ немъ не хытрѣ нѣкако  грѫбѣ съпсашѫ, сїа мы по лѣпотѣ ꙗкоже клюмо естъ ꙋсръдно съповѣдат потъщахѡм сѧ ЙР 7.11 Смь ѹбо ревнѹѫщ въседѹшно  блаженнаа Фїлоѳеа, потъща сѧ своемꙋ ѹгодт женхѹ Филот 80.7 множае же  єще потъщавше се, ѻбрѣтоше  ъстные гвоꙁдые, мже скврънные б͠гоѹбїце бжⷭтвное х͠а б͠а пргвоꙁдше тѣло Конст 433v.26 Същото значение и във Филот 83.19 89.29 91.27 99.2 Конст 432v.19 436v.19 436r.17 Кипр 238.11 Теоф 265.21.