Речник на Патриарх Евтимий
постъ  
постъ м (41) Пост, постене, въздържание с религиозна цел. Прпⷣбнаа ꙋбѡ ꙗко пꙋстынѧ дѡстгш ꙗкоже прⷣѣреⷱ сѧ аплкⷭомꙋ ꙋсръдно въꙁревнова жтїꙋ. постѫⷨ  бдѣнїеⷨ ꙁнꙋрѣѫ тѣло Петк 76v.18 прѣбышѧ на мнѡга лѣта, ѧстаа колѣнопоклоненїа творѧще  пѡстомь  бдѣнїемь тѣло ѹдрѫаваѫще Филот 84.3 Беꙁмлъвїе  пость дѹховнаа съпрѹга, лѣствца на небеса въꙁводещ, пѹть непрѣлъстны̆ къ богѹ, верга благосъетаннаа Кипр 226.11. Същото значение и в Петк 76v.26 78r.21 ЙР 8.2 ИМ 163r.20 168v.11 171r.3 171r.8 171r.10 171r.14 171r.15 171r.19 171r.22 171r.23 171r.24 171r.30 171v.2 171v.6 171v.8 171v.10 171v.12 171v.29 171v.31 Филот 98.22 Конст 435v.28 Нед 606r.5 Кипр 226.11 226.14 227.11 230.30 231.1 231.19 Антим 247.5 Теоф 259.25 268.5 СВВ 402.2. постъ арцвѹревъ Вж. ИМ 171r.1 171r.30 171v.28.