Речник на Патриарх Евтимий
покланꙗне  
покланꙗне -ꙗ ср (17) Поклон, поклонение, почитане. Ꙗко ѹбо сїа въса добрѣ ѹстроше се, абїе по въсѹдѹ посла ст͠ыхь мⷱнкь ъстные събратмѻщ,  въсако ъст  покланꙗнїю тѣхь споⷣблꙗват Конст 428r.8 самого влⷣкы нашего б͠а г͠а І̇͠ѵ Х͠а. ємѹже поⷣбаеть въсака слава. ъсть  покланꙗнїе ѿ въсее твар Нед 611v.11  славы господнѧ въсѣ ꙁемлѣ сплън сѧ,  троное покланѣнїе въсѣмь кѡнцемь проповѣдано быст(ь),  православнаа вѣра по въсѫдѹ жтелствѹеть ЙП 183.2 Същото значение и в Конст 439r.35 ЙП 186.34 189.3 СЙЗ 358.31 360.16 361.3 363.14 373.25 СВВ 392.21 393.8 397.26 ЛОглаш 375.16 389.11 МИнд.1-2 350.13.