Речник на Патриарх Евтимий
отъсѫдѹ  
отъсѫдѹ нареч (38) Оттук. Ѡтсѫдѹ каꙁнь на весь прїде рѡдъ Филот 79.11 отд въ скорѣ ѡтсѫдѹ  проее не късн Мих 176.18 нъ  по сходѣ нашемь, єже ѡтсѹдѹ, трѣбѹем тѣхь наставнкы мѣт къ горнмѹ шъствїю I Никод 209.21 Същото значение и в Петк 76v.20 78r.23 ЙР 18.18 Филот 79.12 79.13 (2) 79.14 79.25 89.14 90.1 (2) Нед 607v.17 608r.39 Мих 173.22 176.14 178.21 ЙП 181.17 181.19 182.26 182.27 182.28 182.29 (2) 182.30 182.31 I Никод 211.22 214.25 215.33 Кипр 229.28 233.24 233.28 Антим 242.25 246.17 247.1 248.20.