Речник на Патриарх Евтимий
отъсълат  
отъсълат -отъсълѭ -отъсълеш св (9) Отпратя, изпратя. црк͠овнѫѧ же вьсѧ ꙋтварь  цркⷭаа вьсѣ мѣнїа  вьсѧ просто рещ града красѡтѫ, вьсѣ вь рмъ ѿпꙋстшѫ же  ѿслашѫ Петк 79v.18 А єже ꙗко въ ммотеен прѣдохѡⷨ, не поⷣбаеть то ꙁабвенїа глъбнамь ѿслат ИМ 173v.25 не въсхотѣ томѹ съмръть навест, нъ въ ꙁатоенїе въ сѻлѹнь того ѿсла Конст 428v.4 Същото значение и в ЙР 7.3 18.18 Нед 609v.12 Кипр 232.15. ~сѧ Бивам изпратен. грѣшнц же ѡсѫжден бѫдѫть  въ мѫкѫ вѣнѫѧ ѡтслѧт сѧ ЙП 186.24 грѣшнї же ѡтслют се въ ѡгнь вѣны̆ I Никод 214.19