Речник на Патриарх Евтимий
отт  
отт -отдѫ -отдеш св (26) Отида, тръгна, отдалеча се, отида си.  црковнаа въсѣ добрѣ ꙋправвъ.  дѡвѡлнаа пожвь лѣта. въ глѫбоцѣ старѡст къ г͠ꙋ ѻтде Петк 76v.11 Въ себе ѹбѻ ꙗко пршьⷣ,  дїаволе коварꙿство то быт раꙁꙋмѣвь, радꙋе се въ свою ѻтде келїю ИМ 168r.24 ѡн же съ мнѡѕѣмь стѹдомь въ своа ѡтдѡшѧ, славѧще  благодарѧще свѧтаго  юдо ꙁвѣстно всѣмь скаꙁѹѫще ЙП 197.2 Същото значение и в ЙР 11.7 12.8 13.32 15.29 18.13 18.19 ИМ 172r.10 172v.23 Филот 84.15 85.15 89.11 Конст 425v.19 433r.38 434v.6 434v.16 434v.22 435r.35 Нед 610v.32 Мих 176.18 ЙП 188.11 191.23 195.23 196.5.