Речник на Патриарх Евтимий
млъва  
млъва -ꙑ ж (11) Глъчка, смут, вълнение. Ꙗко ѹбѡ т се ненадеждное пострадашѧ, напрасно плаь пѣнїе прѣсѣе  рыданїе  млъва не мала бѣ  плаевнї глас покрываахѫ въꙁдѹхъ Филот 92.31 прѣмѹдрѣ ѻбохь въ мрь  тшнѹ хѻте првлѣщ.  цр͠кв беꙁ метежїе ѹстрот, напса ѻбомь єдноѡбраꙁнѣ • ꙗко да не кто ѿ нхь на дрѹгаго въꙁнесет се срⷣцемь,  распра  млъва бес конца бѹдеть Конст 429v.20 . Млъвѣ ꙋбо не малѣ подвгш сѧ,  цр(ъ)ковное сплъненїе въ мнѡѕѣ мѧтеж ѹстро сѧ  благоьствых стадо ѕѣлнаа съдръжааше пеаль ЙП 189.13 Същото значение и в ЙР 20.20 Филот 92.20 Конст 429v.16 429v.27 436r.12 436v.2 438r.17 Кипр 227.6.