Речник на Патриарх Евтимий
достгнѫт  
достгнѫт -достгнѫ -достгнеш св (10) Достигна, стигна до нещо, успея.  въ скорѣ съ свомь патрїархомь  ѹтелемь срѣдецъ достгѡшѧ ЙР 24.16 аще съ стою съвѣстїю достгнѹл сѹт(ь) престт се Кипр 233.25. побѣдтелем же грѣха ꙗвт сѧ  неѡсѫжденно дѡстгнѫт свѧтое въскр(ѣ)сенїе СВВ 402.5 Същото значение и в Петк 75v.16 76v.17 ЙР 17.14 Филот 83.20 Конст 434r.40 ЙП 195.23 I Никод 215.16.