Речник на Патриарх Евтимий
добро 
добро ср (11) Добро, благо. ненавдѧй же дѡбра дїаволъне сътръпѣ на мнѡѕѣ толкѫ доблесть мѫжа ЙР 16.12 бѹдете ꙗкоже бѡѕ вѣдеще добро  ꙁло Нед 608r.6 егда хощете, можете мь добро творт Теоф 276.19 Същото значение и в ЙР 5.5 5.9 22.6 Филот 84.4 85.30 Конст 436r.38 ЙП 187.33 190.21.