Речник на Патриарх Евтимий
доньдеже  
доньдеже нареч (20) Докато. остав тѣх тѹ прѣбыт на седмь д(ь)нїй, дондеже съꙁдана быст(ь) цр(ъ)ковь ЙР 25.3  дарѹй м слѫ съблюст сѧ стотѣ моей неѡсквръненѣ, дондеже къ себѣ мене прїмеш Филот 81.26 дондеже нас на небо въꙁведе  царствїе дарова бѫдѫщее СЙЗ 367.9 Същото значение и в Петк 78r.10 Конст 430v.7 432r.1 432v.25 436v.11 Нед 606r.2 611r.6 Мих 174.22 ЙП 197.19 I Никод 210.6 212.7 219.18 II Никод 224.17 Кипр 237.3 Теоф 261.12 ЛЙЗ 301.28 СВВ 392.23.