Речник на Патриарх Евтимий
долѹ  
долѹ нареч (4) Долу, надолу. въсѣ долꙋ оставль, горнемꙋ вънмааше ѡтьствꙋ ЙР 7.4 єлка на небес горѣ  єлка на ꙁемл долꙋ ЙП 190.12 Ѹжасн се небо ѡ семь, горнꙗа  долꙋ  правда беꙁаконїе Антим 249.2 Същото значение и в ЛЙЗ 303.1.