Речник на Патриарх Евтимий
дꙗволъ  
дꙗволъ м (21) Дявол, сатана, зъл дух. ненавдѧй же добра дїавѡлъ, не сътръпѣ на мноѕѣ славт сѧ прѣподобномѹ ЙР 22.6 ть щть.  ѻрѹжїе •  побѣда на дїавола ⷭ ИМ 166v.18 Прѣлѹкавы же дїавѡль не трьпе на мнѡѕѣ х͠во въ сьмрен быт стадо Конст 436r.10 Същото значение и в ЙР 11.4 12.13 16.12 Филот 84.4 85.30 Конст 428r.35 436r.38 Нед 604v.5 606r.38 606v.27 Мих 177.5 177.11 ЙП 187.33 194.28 200.11 I Никод 214.12 214.20 (2).