Речник на Патриарх Евтимий
деснъ  
деснъ -ꙑ прил (39) Десен, който се намира на дясната страна. Таже кадлнцѫ ѹбо въдаст(ь) въ деснѫѫ рѫкѫ дїакѡнѹ ЛЙЗ 304.18 деснаа т рѫка, господ, съкрѹш врагы ЛЙЗ 285.8 Ꙁлонравный же тъ ꙁъмїй, ꙁлонравнѫѧ своѫ сввь опашь, ѹдар свѧтаго въ деснѫѧ лантѫ  въ лѣвѫѧ рѫкѫ Мих 178.5 Същото значение и в ЙР 26.14 Конст 430v.9 434v.32 437v.3 ЛЙЗ 285.5 285.6 285.21 285.26 286.4 286.16 289.9 291.12 291.17 296.12 299.1 302.22 СВВ 400.28 ЛОглаш 388.5. на десно Като нареч. Надясно.  не ѹкланꙗт се на десно же  на лѣво Кипр 228.12. о деснѫѭ Отдясно, вдясно; от дясната страна. Прѣдста царца ѡ деснꙋю тебѣ Теоф 261.8 ѻ деснѹю сп͠са прѣстоещꙋ ѻ въсемь мрѣ молещѹ Нед 611r.40 желають аг͠гел тѣхь ст(ь)ствѹ на пр(ѣ)столѣ посадт се о деснѹю бога ѡтца I Никод 215.22 Същото съчетание и в Конст 429v.5 434v.36 Нед 608r.40 ЙП 186.19 Теоф 255.11 256.10 ЛЙЗ 285.14 286.8 290.19 302.1 СЙЗ 368.17 ЛОглаш 381.7 381.30 Яков 323.12.