Речник на Патриарх Евтимий
наѧт  
наѧт -наьнѫ -наьнеш св (31) 1. Започна, почна. Наѧⷮ же смраⷣ ꙁхѡдт беꙁмѣренъ Петк 78v.18 Елма въ седмый по богь ѡт въсѣхь дѣль свохь. хꙿже наеть Кипр 230.14.  абїе наьнѫть третїй антфонъ СВВ 393.25 Същото значение и в ЙР 14.3 24.20 ИМ 163r.30 168v.14 173v.1 Филот 86.8 93.5 93.25 97.19 Конст 424r.40 425v.17 427r.2 430r.11 433v.13 Нед 605r.39 605v.38 607v.2 608r.11 ЙП 183.8 184.31 185.19 191.30 II Никод 224.10 Кипр 234.13 Теоф 263.16 СВВ 394.10. наѧтое Като същ. ср. ед. Започнатото. кѹпно же  вашѧ прꙁываѫ молтвы, же на сїе дѣло нас понѫдвшїх, єже съпоспѣшт намь  помощ наѧтое въ конецъ проꙁвест. ЙП 183.11 наѧтꙑ Като прил. Започнат. ѿ тебе побѣдтелнаа въспрїехѡⷨ • тобою крѣпкые покорхѡⷨ врагы. ѿ тебе наетымь благымь, блⷣгть поꙁнаваемь Конст 435v.19