Речник на Патриарх Евтимий
нанат  
нанат -нанаѭ -нанаеш несв (22) 1. Почвам, започвам. Како велкы павль нанае къ рмлꙗнѡⷨъ посланїе ИМ 167v.1  самоннаа дѣанїа. ꙗже ѡт свое вол нанаемаа, ꙗко врѣдовна  прѣлъст податна, ѡт цр(ъ)кве ѡтсѣкоше Кипр 228.10.  абїе нанает дїакѡн: ЛЙЗ 289.24 Същото значение и в ИМ 163v.22 168r.27 Филот 83.1 86.11 Конст 428v.7 429v.30 432r.40 436v.6 Нед 608v.28 Мих 177.7 ЙП 185.29 196.13 Кипр 229.29 ЛЙЗ 295.13 СВВ 390.13 391.31 392.22 393.9. 2. Стремя се, опитвам се, възнамерявам.  дрѣвеса  каменїа на нь поемлѧ, въсѣьскы того ѹбт нанаѧ ЙР 11.12