Речник на Патриарх Евтимий
надѣꙗт сѧ  
надѣꙗт сѧ -надѣѭ сѧ -надѣеш сѧ несв (20) Надявам се, уповавам се, храня надежда.  же на мнѡжьства вонꙿскаа надѣавы се, вънеꙁаапѹ въсѣхь лшв се, ѿ въсы въ въсь гонмь бѣше Конст 427v.26 Надѣѫще сѧ на господа ꙗко гѡра СВВ 393.10 Не бо на правдꙋ нашꙋ надѣем сѧ, владыко, но на млость твою благꙋю  ловѣколюбвꙋю Яков 316.10 Същото значение и в ЙР 14.24 15.10 Филот 90.27 Конст 427v.18 427v.24 431v.20 432r.25 Нед 605v.16 607v.19 Мих 174.29 ЙП 183.7 189.32 192.1 I Никод 219.18 219.19 ЛОглаш 382.7 МС 351.9.