Речник на Патриарх Евтимий
напрасьно  
напрасьно нареч (12) Внезапно, изведнъж.  тако себе ꙁнаменавш ꙁнаменїемь кр(ъ)ста. напрасно въсѣ ѡна мътанїа беꙁ вѣст бышѧ Филот 86.29 ꙗко бѡ тъїю мрътво пркоснѹ се, абїе напрасно ꙁдрава до конца ѹстро се Конст 433v.36 нарѡд же слъꙁам себе ѻблваахѹ, ꙁреще толкѹю лца е красѡтѹ напрасно ѹведающѹ Нед 605v.20 Същото значение и в ЙР 13.17 ИМ 163r.26 Филот 92.30 Нед 606r.12 609v.2 609v.15 Мих 174.31 178.2 ЙП 189.31.