Речник на Патриарх Евтимий
лютъ  
лютъ -ꙑ прил (44) Жесток, яростен, лют. Жена нѣкаа, недѫгомь съдръжма лютомь, къ ней прїде Филот 87.26 Ѿ беꙁмѣрные бо пеал въ болѣꙁнь въпаде лютѹ Конст 427v.33 въ семь єꙁерѣ ѕвѣрь жветь ѕѣлѡ лють Мих 176.2 Същото значение и в Петк 77v.26 78v.17 ИМ 164r.30 171r.11 Филот 87.19 89.10 Конст 427v.10 427v.14 429r.20 430v.23 432v.15 Нед 604r.16 608v.13 609r.41 Мих 173.25 175.25 176.16 176.17 177.6 ЙП 188.1 193.29 196.20 200.7 200.9 I Никод 215.28 Теоф 270.12 272.13 МЕ1-3 338.22 МБлаг 344.9. лютаꙗ Като същ. ср. мн. Мъчения, изтезания. рмь ѿ маѯентїа несътръпмаа поⷣємлꙗше лютаа Конст 426r.9  тѣлеса на раны прѣдаахѹ на мъе • на ѕвѣре • на ѡгнь •  на такова многа лютаа Нед 603v.20 егоже молещ прос ꙁбавт се ѡт лють поющм те Теоф 269.14 Същата употреба и в Конст 426r.2 Нед 604r.19 608v.41 609r.36 609v.1 Теоф 257.6 260.24 261.18 275.1.