Речник на Патриарх Евтимий
въторꙑ  
въторꙑ числ ред (52) Който следва след първия, втори; втори по степен и значение. Сце ѹбѡ вторы іѡсфь жтодавецъ своⷨ ѹенкѡⷨ покаꙁа се, мнѡжашее ѹсръдїе  вѣрѹ къ немѹ стежаше,  мнѡжаашеⷭ сло ѹенкь ИМ 163r.31 Граждане же ꙗко сїа вдѣше рмꙿсцї, веселїа спльнше се прѣмнѡгаго, рѹцѣ на н͠бо въꙁдѣваахѹ.  въторое сл͠нце бжⷭтвнаго нарцаахѹ кѡнстантіна • Конст 426v.21  аще тако, како третїй оть пръваго свѣть лѹьшнꙿство втораго мѣт можеть? I Никод 206.7 Същото значение и в Конст 428v.25 431v.3 435r.26 435r.27 436r.34 (2) 437r.16 437r.18 437r.21 Нед 608v.39 I Никод 207.2 207.5(2) 207.8 (2) 208.8 208.19 209.33 211.4 (2) 211.6 211.7 211.27 211.28 Антим 243.20 244.14 244.16 244.21 245.12 245.18 248.5 248.16 248.21 251.6 ЛЙЗ 286.21 288.15 290.31 СЙЗ 359.5 363.17 368.18 СВВ 393.9 393.11 393.19 394.24 397.27 ЛОглаш 375.18 381.31 Яков 323.12 МИнд.1-2 347.31.