Речник на Патриарх Евтимий
въꙁдаꙗне  
въꙁдаꙗне -ꙗ ср (4) Отплата, възмездие, въздаяние. д͠шею же къ самомѹ стнномꙋ въꙁвыс се б͠ѹ достонаа трѹдѡмь въспрїемл въꙁдаанїа Конст 438r.37 ѡбрѧщемь мъꙁдѫ вѣрныхь  мѫдрых стротелей въ д(ь)нь страшный въꙁдаанїа твоего праведнагѡ ЛОглаш 377.23 Молм т сѧ, ловѣколюбе, да не въꙁмѣрш тѧжест грѣх нашх клюмо въꙁдаанїе МЕ1-3 339.22 Същото значение и в ЙП 196.9.