Речник на Патриарх Евтимий
въꙁбранꙗт  
въꙁбранꙗт -въꙁбранꙗѭ -въꙁбранꙗеш несв (7) Забранявам, налагам забрана. Не тъїѫ же, нѫ  нѣмь въꙁбранѣаше не прїт на того поклоненїе ЙР 22.11 не тъкмо непобѣдмыⷯ богѡвь въꙁбранꙗеш ътлща Нед 608v.27 Аще л въ малакїѧ въпаднет...не вѣды, то єст(ь)  ꙗко въꙁбранѣет єго не прїт въ свѧщенньство II Никод 223.17 Същото значение и в Конст 430v.1 I Никод 213.34 II Никод 222.25 Антим 244.5.