Речник на Патриарх Евтимий
сѹсъ  
сѹсъ м ЛИ (87) Исус – Божият син, Месията и Спасителят на човешкия род. Основоположник и централна личност в християнството.  к͠рщь се реⷱ і͠, въꙁыде ѿ вѻды.  абїе раꙁврьꙁоше се нб͠са ИМ 165r.9  тѣло ѹбо свое ꙗкоже ꙁалѡг полагаеш ꙁде, дѹхом же небесныѧ наслаждаеш сѧ красѡты, не ꙁръцаломь  гаданїемꙿ, нѫ лцемь къ лцꙋ своего ꙁрш женха, Ісѹса сладкаго, Ісѹса любеꙁнаго, Ісѹса своего рателѣ Филот 98.4 (3) Спас дѹше наше, Ісѹсе боже, вьпльтвый се нас рад Теоф 262.7 Същото и в ИМ 166v.29 Конст 433v.40 435r.27 ЙП 189.10 Теоф 276.10 276.17. сѹсъ хрьстосъ Исус Христос.  тебѣ съвьдворм сѧ  вѣныⷯ насладм сѧ бл͠гъ. блгⷣтїѫ  л͠колюбїеⷨ г͠а нашⷢе і̇͠ѵ х͠а Петк 82v.26 ꙗко прⷭтаа б͠ца маріа рѻд по пльт г͠а нашегѡ І͠у Х͠а ИМ 165v.2 Ісѹсе Хрсте – глаголѧщ – еднородное слово ѡтее, же ѡт жены въплътт сѧ благоꙁволвый, ꙗко да женское сцѣлш прѣстѫпленїе Филот 86.15 Същото и в ИМ 166r.20 166v.5 167v.6 167v.18 Филот 90.5 99.23 Конст 426r.31 429r.18 429r.39 434v.14 434v.24 439r.34 Нед 605v.2 605v.26 606v.25 607r.3 607r.22 607r.30 607v.30 610r.28 610r.34 610r.37 611v.10 ЙП 186.9 186.11 186.36 187.13 193.22 194.14 I Никод 220.25 Кипр 234.15 Антим 244.3 251.16 Теоф 277.2 277.6 ЛЙЗ 285.24 298.21 302.28 303.25 306.3 СЙЗ 357.6 362.14 366.28 370.23 372.13 СВВ 390.9 400.21 ЛОглаш 378.17 379.3 382.16 382.19 385.28 387.26 Яков 307.8 310.14 310.27 311.25 314.10 318.18 321.11 322.4 322.14 324.2 324.13 324.16 328.8 330.11 330.14 330.16 331.21 333.15 МЕп 341.1. сѹсъ навнъ Исус Навин – предводител на евреите при завоюването на обетованата земя Ханаан. Нѫ нже Ісѹса Навїна далее ѡстоть; съсѣе бѡ  съй ѹжасомь главы слных Мих 180.2