Речник на Патриарх Евтимий
ꙁнат  
ꙁнат -ꙁнаѭ -ꙁнаеш несв (3) Зная, познавам. тебе єднаго г͠ съвѣмы б͠а • тебе ц͠ра ꙁнаемь • тебе помощнка сповѣдѹемь Конст 435v.17 ~сѧ Да се знае, да е известно, да е ясно. Сце ѹбѡ двоебраїе прощено быт да раꙁѹмѣет се  да ꙁнает се мѣт вторꙿствѹюща ѡт прьвобраїа, а да не беꙁсловеснѣ пръваго брака щеть оправданїа, ꙗже погѹбль сть Антим 248.25 ꙁнаем Като прил. Познати, известни, знайни. Помѣн, господ,  въсѧ, ѫже прѣставѡт нас ѡтцѧ  братїѫ нашѧ, сърѡднкы  дрꙋгы, ꙁнаемыѧ  невѣдомыѫ МИнд.1-2 347.14