Речник на Патриарх Евтимий
царевъ  
царевъ прил притеж (10) Царски; царев; който принадлежи на цар. Ср(ъ)дце царево въ рѫкѹ божїю; твор ѹбо, царю, въ скорѣ мнѧщаа сѧ тебѣ Филот 96.19 ꙗко сплънт се  въ семь словес прⷪрьскомѹ г͠лющомѹ. въ д͠нь ѻнь бѹдеⷮ на ѹꙁдѣ конꙗ ц͠рева, с͠тое г͠а въседръжтелꙗ Конст 435r.21 Ѡн же,  царево велѣное съ многоѫ хытростїѫ въꙁраꙁт хѡтѧще  мѫжа ревность  єже по боѕѣ стнѫ ꙁьꙗвт ЙП 195.6 Същото значение и в Конст 430v.2 431v.14 Нед 605v.11 Мих 171.9 ЙП 183.27 194.31 195.24.