Речник на Патриарх Евтимий
хрстꙗннъ  
хрстꙗннъ м (17) Християнин. Ѡн же. съꙁдателѣ ѡставлъше, поьтѡшѧ  послꙋжшѧ твар пае творца  шѫтаѧт сѧ въсѹе, нестѡвѧще сѧ на благоьствѫѧ нашѫ вѣрѫ  на благоьстїе дръжѫщѫѧ хрстїаны Филот 91.13  по семь въꙁакон, ѿнѹдь євреѡмь хрїстїанна не мѣт раба. нъ въсакѹ свободѹ томѹ даат Конст 436r.20 Хв͠а раба аꙁь,  хрїстїань родтел вѣтвь ѻтроковца ѿвѣща •  рад сего прѣкланꙗю колѣнѣ къ ѡ͠цꙋ г͠а нашего і̇͠у х͠а Нед 605r.41 Същото значение и в Конст 425v.27 426r.3 426v.37 427v.10 427v.41 428r.3 428r.10 428r.24 428r.25 Нед 605r.28 606v.37 ЙП 196.22 Теоф 258.12 264.6.