Речник на Патриарх Евтимий
ѹмѫдрт  
ѹмѫдрт -ѹмѫждрѭ -ѹмѫдрш св (2) Направя мъдър, вразумя. Старыѧ ѹтѣш, юныѧ накаж, беꙁѹмныѧ ѹмѫдр, въдовцѧ помлѹ̆ ЙР 26.10 Оград нас слоѫ твоеѫ, старцѧ ѹкрѣп, юнѡшѧ ѹмѫдр, старцѧ ѹтвръд, дѣвы ѹцѣломѫдр, младенцѧ въспта̆ МИнд.1-2 347.21