Речник на Патриарх Евтимий
ѹмлькнѫт  
ѹмлькнѫт -ѹмлькнѫ -ѹмлькнеш св (7) Млъкна, замлъкна.  ѻблена бывш стннѣшм лъжа, єꙁыкь же на высотѹ г͠лавы  ѹмлъе Конст 430v.30 Брань бо ѹбѡ намь къ въꙁдѹшнымь рекь, стеѕанїа ѹмльа I Никод 212.27 събѡр мнѡжа̆шаа ѧсть ꙋмлькошѫ, дѡмѡве добрї  велцї ѡпꙋстѣшѫ по псанїꙋ МЕ1-3 338.9 Същото значение и в Конст 429v.37 432r.29 432r.31 I Никод 206.3.