Речник на Патриарх Евтимий
ѹготоват  
ѹготоват -ѹготоваѭ -ѹготоваеш св несв (12) Приготвя/приготвям, подготвя/подготвям. Сего рад похвалѣ сподѡблѣѫт сѧ мѫдрыѧ ѡны дѣвы, ѧже, въсѣ прѣꙁрѣвше, свѣтлнкы дѹшевныѧ ѹготѡвашѧ къ женховѹ срѣтенїꙋ Филот 78.12 Нѫ, прѣжде, даже ѹготоват сїа по ѡбыаю, скона сѧ отроѧ II Никод 224.11 ꙗко да ꙋбѡ  мы съ въсѣм свѧтым, же ѡт вѣка тебѣ благоꙋгождьшм, бѫдемь прѧстнц вѣныхь твох благь, хже ѹготоваль ес любѧщм тѧ, господ ЛОглаш 386.25 Същото значение и в Петк 82r.30 ЙР 20.16 24.17 Филот 79.32 98.31 99.21 Конст 430v.7 Яков 323.21. ~сѧ Бивам приготвен, подготвен. Д͠ню же наротѹ пршъⷣшѹ • проповѣднц по въсѹдѹ послаахѹ се • сѹдще ѹготова се • нарѡдь сътцааше се мнѡгь,  сѹдїа на сѹдщ сѣде Нед 608v.20