Речник на Патриарх Евтимий
ѹготованьнъ  
ѹготованьнъ -ꙑ прил (10) Приготвен, подготвен. Проее прѣбѫдѣмь въ божїемь страсѣ  прїмемь ѹготѡваннаа блага съ въсѣм бѡѫщм сѧ господа Филот 84.26 Тѣмже слыш. дъщ, ѧже ѡт мене глаголы  вждь ѹготованное тебѣ мѣсто Мих 172.14 грѣшнї же ѡтслют се въ ѡгнь вѣны̆, ѹготованны̆ дїаволѹ  аггелѡм его I Никод 214.20 Същото значение и в Петк 82r.27 ЙР 26.16 ЙП 186.22 196.7 I Никод 214.18 Теоф 258.1 ЛЙЗ 304.15.