Речник на Патриарх Евтимий
трьновъ  
трьновъ м МИ (17) Търновград – столица на Второто българско царство. Нѫ кто ꙋбѡ тоѫ по ѧст ꙁреⷱть дѣанїа же  юⷣса ... ꙗже вь епїватѡⷯ. ꙗже вь Ѳракї. трънѡвѣ же  мсї,  далматї Петк 74v.7 Ꙗко ѹбо къ Трънѡвꙋ наѧшѧ прблжат сѧ, ѹвѣдѣ патрїарха  весь цр(ъ)ковны̆ съꙁва прьть Филот 97.19  абїе ѡт въсѫдѹ Блъгаре сътекше сѧ, того ѧшѫ  въ Трънѡвъ ЙП 197.21 трьновъ градъ Търновград – столица на Второто българско царство. повелѣ съ многоѫ ьстїѫ  благоговѣнїемь ѡтнест тѣло прѣпѡдобныѧ въ славны̆ градъ Трънѡвь Филот 96.26 Радует се д(ь)ньсь славны̆ вь градѣх Трьновь  свѣтло праꙁднꙋющмь паметꙿ т, прѣьстнаа Теоф 274.8 Еѵѳѵмїѹ, прѣосвѧщенномѹ архїепскопѹ велкааго града Трънова  въсѣмь Блъгарѡм патрїархѹ ЛЙЗ 300.13 Същото съчетание и в Петк 74r.3 80v.11 80v.18 81v.22 ЙР 23.21 23.23 ИМ 162r.3 174r.11 Филот 95.31 98.14 ЙП 198.2 Теоф 274.20.