Речник на Патриарх Евтимий
тома  
тома -ꙑ м ЛИ (3) Тома – един от 12-те апостоли. Аще првдѣнїе бѣ, їа ребра Ѳѡма ѻсеѕа ИМ 165v.19  пакы Ѳѡма по страшнѣмь ѻномь ѻсеѕан, г͠а  б͠а того нарее Конст 429v.6 єже въ гробѣ положено быстꙿ, єже ада спраꙁн, єже Ѳѡма осѧѕа ЙП 192.19