Речник на Патриарх Евтимий
теене  
теене -ꙗ ср (12) Път, житейски, жизнен път. мнѡжцеѫ же  вь раꙁлныѧ ѕвѣрѧ себе прѣтварѣаше, єже како б тѡ спѡнѫ ѿ теенїа сътворлъ Петк 77r.24 же сїа ѹсръдно проходеще добро теенїе текѹть, царьскым шъствѹють пѹтемь Кипр 226.16. подаждь  намь, блаже, подвгь добры̆ подвꙁат сѧ, теенїе поста съвръшт, вѣрѫ нераꙁдѣлнѫ съблюст СВВ 402.2 Същото значение и в Нед 610r.29. теене съконьат Вж. ИМ 174v.24 Конст 431r.9 439r.18 Нед 604r.24 Мих 180.6 ЙП 196.7 199.13 Теоф 273.3. теене тещ Вж. Кипр 226.16.