Речник на Патриарх Евтимий
танъ  
танъ -ꙑ прил (5) 1. Таен. Та̆наа мѵрѡположнца бож(ь)ствных дарѡвь ꙗв се, славнаа Теоф 259.7 2. Който има отношение към тайнствата. на та̆нѣ̆ се̆ прѣдставт сѧ хѡтѧть трапеꙁѣ, ѡт мнѡжьстьвь вѡ̆ небесных невдмо даронѡсма СВВ 398.3 танаꙗ Като същ. ср. мн. Тайни. ꙁъ тъмы свѣтѹ въсїат  танаа тъмы ꙗвѣ творѧ ЙР 13.12 танаꙗ веерꙗ Тайната вечеря. деже сп͠сь съ ѹенкы танѹю сътвор веерѹ Конст 434r.34 танꙑ хлѣбъ Вж. ИМ 170v.13.