Речник на Патриарх Евтимий
съхождене  
съхождене -ꙗ ср (3) 1. Снизхождение. да не како, съхожденїе ѡ нхь творѧще, вна тѣх погыбѣл бѫдем II Никод 222.21 Аще ѹбо, ꙁа єже ꙗст тъкмо преꙁвтерꙋ на ѡбще̆ трапеꙁѣ, съхожденїе бракꙋ въводть Антим 244.28 2. Снизхождане. же ꙁа ѧже къ съꙁданїѹ своемꙋ любве неꙁрееннаго ловѣколюбїа велкое  пае ꙋма съхѡжденїе прїемъ, ꙗкоже  въ рѣвѣ свѧтыѧ дѣвы пожт МЕ1-3 339.14