Речник на Патриарх Евтимий
съсѣщ  
съсѣщ -съсѣкѫ -съсѣеш св (4) Съсека, посека.  скврьнные свое дѡлы ѻбаанкы же  прорцател ꙗко прѣльстнкы съсѣе Конст 427v.29 аще  на малые съсѣкѹⷮ ест Нед 610v.28 нъ тъмы тъмам бѣсѡвскыѧ съсѣе плъкы ЙП 198.21 Същото значение и в Мих 180.3.