Речник на Патриарх Евтимий
съслове  
съслове -ꙗ ср (5) Събрание, лик. наслад сѧ прорѡьскыѧ лк. аплⷭкыѧ. прпⷣбныⷯ съслѡвїа Петк 82r.19 прїде же  перꙿскыⷯ єпкⷭѡпь ъстно съсловїе Конст 436v.28 прорѡкомь съвъдварѣеш сѧ, апостолѡмь, мѫенкѡмь, сповѣднкѡмь, постнкѡмь, прѣподѡбных съслѡвїꙋ ЙП 202.14 Същото значение и в Конст 424r.17 430v.8.