Речник на Патриарх Евтимий
съпат  
съпат -съплѭ -съпш несв (7) Спя. Ктѡ спѣше въ корабл а не наше ⷭство ИМ 168v.28 нъ плъть наша, юже ѡт дѣвьскыхъ прїеть кръве̆, ꙗже  ꙗде  пть  спа  трѹд се I Никод 209.17 Кьснещꙋ же женхѹ, вьꙁдрѣмаше се вьсе  спахꙋ Теоф 275.20 Същото значение и в ИМ 168v.27 Конст 426r.31. // Умрял съм. вьскр͠сн вьскѫѧ спш г͠ Петк 79v.21 съпѧще Като същ. м. мн. Умрелите. ѡт нѫдѹже прїдеть на конець вѣка сего въскръст въсѧ, же ѡт вѣка спѧщѧѧ ЙП 186.21