Речник на Патриарх Евтимий
сънъ  
сънъ м (21) 1. Сън, спане. бл͠жѫ , ꙗⷦ не вьꙁдрѣмашѫ съномь съводѧщїмь вь съмръⷮ Петк 81v.3 гл͠ю же албѣ  жежⷣ. сънꙋ  троꙷдꙋ ИМ 165v.10 Он же, ѡт съна ꙗко въꙁбънѫвь, съ тъщанїемь повелѣнное сътвор Филот 95.14 Същото значение и в ЙР 8.18 19.4 ИМ 165v.29 Филот 94.16 Нед 605v.33 Кипр 232.7. съномь ѹсънѫт Почина, представя се. блаженыⷨ ѹснꙋ сънѡⷨ ИМ 173r.26 Не по мноѕѣ же врѣмен блаженаа она блаженымь ѹснѫ съном  къ Хрстѹ, егоже въжделѣ, отде Филот 84.14 блаженнымь ѹспе съномь, дѹшѫ єго свѧтымь даронѡсѧщмь аг͠гелѡмь Мих 178.20 въ сънъ съведенъ бꙑт Вж. Мих 175.27. 2. Сън, съновидение. къ ꙋтрън же сънѡмь ѻбьѧть бывъ, мнѣше сѧ цр͠цѫ нѣкѫѫ на прѣсвѣтлѣмь сѣдѧщѫ прѣстѡлѣ ꙁрѣт Петк 79r.10 сънѡве же тво бѡдеже  стенанїа бѫдѫт Филот 82.30 съномь ѡбьѧт бывше  которы̆ждо х на своемь лежаше мѣстѣ, ꙗвлѣеть себе тѣмь прѣподобнаа Филот 94.17 въ сънѣ Насън. въ єднꙋ ѿ ноще въ сьнѣ то ꙗв се с͠таа б͠ца ИМ 162v.19  же тогда тоѫ храмꙋ еклсїархꙋ въ сънѣ прѣдставш Филот 95.12 нъ въ сънѣ бл͠женомѹ макарїю по дробнѹ въса ѿкры Конст 433v.16 Същото съчетание и в ИМ 173v.6 Конст 431v.14.