Речник на Патриарх Евтимий
съмѫщене  
съмѫщене -ꙗ ср (4) 1. Смут. Съмѹщенїю бѡ не малѹ ꙗкоже прѣжⷣе рѣхѡⷨ въ б͠жїⷯ подвгꙿшꙋ се ц͠рквахь Конст 436r.39 не могы же тръпѣт на мнѡѕѣ семꙋ прострат се съмѹщенїю  млъвѣ, повелѣ псанїа по въсѹдꙋ въсѣмь напсат ц͠рквамь Конст 436v.2 не млъвѣ н съмѹщенїю въ д͠нь моего веселїа сълѹт се ꙁапрѣщааше Конст 438r.17 2. Съмнение. въꙁдѣваѧ прѣпѡдобныѧ рѫкы беꙁ гнѣва  съмѫщенїа ЙР 9.7