Речник на Патриарх Евтимий
съмѫщат  
съмѫщат -съмѫщаѭ -съмѫщаеш несв (7) Движа, раздвижвам, привеждам в движение. // Смущавам, притеснявам. Въскѫѧ прскръбна ес, дѹше моа, въскѫѧ съмѫщаеш мѧ ЙР 16.20 овогда же раꙁлным мътанм тоѫ съмѫщааше ср(ъ)дце Филот 86.2 Елма ѹбѡ неꙁдраваго любопрѣнїа ражⷣеженїемь нѣцї гонм, въсѣхь съмѹщат нанають Конст 436v.6 Същото значение и във Филот 92.22. съмѫщаемъ Като прил. Смущаван, тормозен. Мѫжь же нѣкы̆дѹхомьнестымлютѣѡтмнѡгь лѣть съмѫщаемь ЙР 14.15 съмѫщаем Като същ. м. мн. Тези, които са притеснявани, тормозени. Съмѫщаемыѫ ѡт дѹхѡвь нестых свобод ЛОглаш 384.10 Смꙋщаемыѧ ѡт дѹхѡв нестыхъ свобод Яков 326.18