Речник на Патриарх Евтимий
съкръвеньнъ  
съкръвеньнъ -ꙑ прил (6) 1. Скрит, таен. Прѣмѹдры же кѡнстантінь б͠гѡⷨ наѹаемь, съкръвеннѹю ꙁвѣстно ѹвѣдѣвь лъсть Конст 424v.29 сего рад богь древны̆ съкрьвенны̆ съвѣть послѣднꙗго на старѣ̆шнѣ ꙗв I Никод 212.3 сѣмѧ благословено, скрѡвще съкровенно МЕ1-3 340.13 Същото значение и в I Никод 211.30. 2. Скрит от очите, невидим за другите.  ѹтробы е вънѹтрь съкръвенное ѹстроенїе вънѣ ꙁлвааше се прѣⷣ мѹтелмь Нед 609r.33 съкръвеньнаꙗ Като същ. ср. мн. Съкровеното, скритото. ѹмѹ бо съкръвенныхь ꙁдателна сла слово I Никод 215.3