Речник на Патриарх Евтимий
съдѣтель  
съдѣтель -ꙗ м (20) Създател. въсего мра съдѣтель • єдны  тъжⷣе б͠ь Конст 433r.27 то ѹбо творца  съдѣтелꙗ оставльше въсѣхь съꙁданїю вънмаете Нед 607v.9 Сьдѣтелю богꙋ  молш прлежно ѡ поющїхь тво̆ вьсенароты̆  свѣтлы̆ же праꙁднкь Теоф 257.4 Същото значение и в ЙР 7.7 ИМ 164v.15 164v.23 Конст 435v.9 437v.10 Нед 608r.7 608r.11 610r.19 Мих 170.17 I Никод 208.30 213.27 СВВ 396.2 Яков 310.22 318.12 321.19 МЕп 341.2 МЦ 353.4.