Речник на Патриарх Евтимий
съгласьнъ  
съгласьнъ -ꙑ прил (4) Съответстващ; който е в съгласие, в съзвучие с някой друг.  съгласно ѡ не̆ ѡт въсѣх въꙁслааше сѧ пѣснословїе Филот 92.27 же ѡбщѫѧ сїѫ  съгласныѧ намь даро(в)авы молтвы СЙЗ 359.23 Вждъ ѡбщѫѧ пеаль  съгласнаа стенанїа МЕ1-3 340.3 слово съгласьно Вж. ЙП 195.3.