Речник на Патриарх Евтимий
съвѣдѣт  
съвѣдѣт -съвѣмь -съвѣс несв (10) Знам, осведомен съм за нещо, познавам. Егоⷤ добрѡдѣтѣль вьс съвѣдеⷮ же ѻкртⷭъ тамо жтелꙿствꙋюще ИМ 173r.22 Н, господ мо̆, нкакоже не съвѣм ѡтнѫд Филот 82.23 похвалѣем же праведных рад свѣдѣтелствь, хже съвѣмы Мих 179.25 Същото значение и в Петк 76v.16 ЙР 22.12 ИМ 171v.13 Конст 435v.17 436v.7 437r.16. съвѣдꙑ Като прил. Който познава, познаващият. Благословень ес, господ боже, въседръжтелю, съвѣды̆ ѹмь ловѣь СВВ 391.2