Речник на Патриарх Евтимий
съвѣдѣне  
съвѣдѣне -ꙗ ср (9) 1. Свидетелство за истинността на неща, доказателство. Блажен бѡ – рее – спытающе свѣдѣнїа его Кипр 226.25.  беꙁ прѣтыканїа въ стѣ свѣдѣнї съвѣст нашеѫ прꙁыват тѧ на въсѣко врѣмѧ СЙЗ 363.8 ꙗко да, въ стѣ свѣдѣнї съвѣст нашеѫ премлѧще ѧсть свѧтынь твох ЛОглаш 386.12 Същото значение и в СВВ 399.8. 2. Завет, откровение. Сътвор кѡвегь ѡт дрѣвь не гнїѫщх  полож въ немь свѣдѣнїа моа ЙП 193.17 Въ пѹт свѣдѣнї̆ твохь насладх се ꙗко о въсакомь богатьствѣ Антим 242.11 Въ вѣкы пророьскы̆ глась ꙁаповѣдꙋеть намь хрант свѣдѣнїа божїа  жт въ нхь Антим 242.15 Същото значение и в Антим 242.8 242.13.