Речник на Патриарх Евтимий
съврѣщ  
съврѣщ -съврьгѫ -съврьжеш св (2) Сваля, низвергна.  влаѧще, абїе съ камене съвръгше ѡтхѡдѧть ЙР 16.16 Ѡн бѡ, ꙗко ѡт небесъ коненѣ съвръжен бывше ЙП 184.11